องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ หมู่ 7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

นาย ซูลกีฟลี สะไร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

086-299-4295

นางสาวฆอยเราะห์ อาแว

รองปลัดรักษาการแทนปลัด อบต.ลาโละ

089-978-7274

  • วิสัยทัศน์

    ตำบลน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่การพัฒนา

ข่าวสารชาวอบต.ลาโละ

กิจกรรมชาวอบต.ลาโละ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ลาโละ เราดูแล

9
หมู่
10,338
ประชากร
56.46
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)