องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ หมู่ 7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073-578017 โทรสาร : 073-578021
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Obt.lalo2019@gmail.com