ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ หมู่ 7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073-578017 โทรสาร : 073-578021

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Obt.lalo2019@gmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ลาโละ