การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปี พ.ศ.2567
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางการปฎิบัติงานตามมาตรฐาน จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ