ภาพกิจกรรม
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายซูลกีฟลี สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
108
27 พฤษภาคม 2567